Sr. No Name of the Faculty Father’s name
1 Sarita Thakur Sh.Sudarshan Singh
2 Ruchika Thakur Sh. Amrit Lal
3 Hans Raj Sh. Sita ram
4 Preeti Sharma Sh. Ramesh Chand Sharma
5 Ravi Kant Sh. Rattan Chand
6 Reena Manju Sh. Tota Ram
7 Amit Sh. Brij Mohan
8 Veena Sh. Satya pal
9 Surbhi Sh.Sham Pal
10 Yashika kusum Sh. Amar Singh
11 Baksho Devi Sh. Roshan Lal
11 Vishal Ranaut Sh. Amar Singh Ranawt